About us

Focus Battery เป็นแบตเตอรี่สัญชาติไทย ได้มีการก่อตั้งเมื่อปี พศ.2521 โดยเป็นบริษัทในเครือ N.V Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์ชั้นนำในประเทศไทยกว่า 40 ปี

กว่า 40 ปีที่โฟกัสแบตเตอรี่ได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เราจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มและขยายสินค้าและบริการของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เราจึงมีนโยบายขยายการผลิตเพิ่มเติมในส่วนของ แบตเตอรี่รถยนต์ทั้งแบตเตอรี่แห้ง (MF), แบตเตอรี่น้ำ (Conventional) และแบตเตอรี่ไฮบริด (Hybrid) แบตเตอรี่ไฟสำรองและแบตเตอรี่ไฟสำรองฉุกเฉิน

โฟกัสแบตเตอรี่ผลิตสินค้าโดยมีมาตรฐานการผลิตเทียบเท่าระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

FOCUS BATTERY

ความเป็นมืออาชีพของพนักงานและความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนของการผลิตเพื่อสินค้าและบริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค

วิสัยทัศน์

icn-vision01

ใส่ใจในคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค พัฒนาพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป และใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กร

icn-vision02

ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001., 2008

icn-vision03

ระบบจัดการความปลอดภัย มอก. (แบตเตอรี่ไฟสำรองฉุกเฉิน)

Product Series

Focus Battery © 2021 All Rights Reserved.